Privacybeleid

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Reclamebundel, gevestigd aan de Produktieweg 12, 2404 CC Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden.
Reclamebundel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en /of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankgegevens (indien er sprake is van een overeenkomst tussen partijen)

Met welk doel en op welke grondslag verwerk ik uw gegevens:
Reclamebundel verwerkt uw gegevens voor het volgende doel:
– Het afhandelen van uw betaling en mijn belastingaangifte (wettelijke grondslag)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
– De geleverde beelden worden mogelijk gebruikt op mijn website als portfoliomateriaal (artistieke grondslag)

Hoe lang en waar worden deze gegevens bewaard
Reclamebundel bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Reclamebundel maakt geen gebruik van online bewaardiensten. Uw gegevens worden analoog bewaard in ordners én digitaal op dvd- en blu-ray-dragers. Foto’s op de website, evenals e-mailverkeer worden bewaard in de database van mijn webhosting, iXL-hosting en op mijn computers(s) en in back-ups.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reclamebundel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reclamebundel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Op alle websites van Reclamebundel wordt niet bewust gebruik gemaakt van cookies. Mocht u merken dat er door de website cookies geplaatst worden, dan is dat een algemene optie in de software van WordPress, de gebruikte software om mijn website te tonen. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reclamebundel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt dit verzoek sturen naar: info@studiokaland.nl
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u gedaan wordt, verzoek ik u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te zenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bescherming van uw persoonsgegevens.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens te bewaren op analoge wijze (facturen geprint in ordners) en op algemene back-ups van mijn eigen data. Reclamebundel maakt geen gebruik van online opslagdiensten.
Aan foto’s op mijn website met als doel portfoliomateriaal, worden geen andere persoonsgegevens gekoppeld, zodat u niet identificeerbaar bent, niet in google-afbeeldingen zal opduiken wanneer u of iemand anders op uw persoonsgegevens zoekt. De beelden zijn tevens beveiligd tegen downloaden en kunnen niet gedeeld worden op socialmedia. Mogelijke exif/gps/data-gegevens bij foto’s is verwijderd. Uiteraard hanteer ik naast de AVG nog steeds het portretrecht en mijn auteursrecht. Uw foto wordt niet uit context gebruikt en zal nooit commercieel uitgebuit worden door derden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact op via info@studiokaland.nl